skip to Main Content

EXTENDED MEETOVATION

Bliv en bedre møderådgiver og skab mere forretning

Meetovation er et mødekoncept, der sikrer, at der er value for money, når der investeres i et møde. Det er møder, hvor værdien er tydelig, og ROI’en er høj. Mødet skal være en værdifuld oplevelse. Det skal krybe ind under huden på deltagerne, som går hjem og tænker: “Det kan jeg bruge til noget!” Kun på den måde har mødet værdi.

Extended Meetovationuddannelsen vil føre deltagerne fra viden til handling. Fra at vide hvad de skal gøre, til at gøre hvad de ved. De kommer til at hjælpe kunderne med at sætte klare mål og ikke mindst realisere dem.

På Extended Meetovationuddannelsen bliver deltagerne certificeret som Meetovator og får derudover:

 • En personlig DiSC-adfærdsprofil
 • Styrket deres personlige gennemslagskraft
 • Redskaber til at skabe relationer og salg
 • Indsigt i projektstyring
Skriv og tilmeld dig Extended Meetovation

Udbytte og læringsmål ved Extended Meetovation

KArin krogh

Deltagerne kan forstå og arbejde med Meetovation på alle niveauer, så de på det grundlag og via egen erfaring og viden kan højne kundeoplevelsen.

KArin krogh

Deltagerne vil være i stand til at skabe endnu bedre møde- og konferenceprodukter, der på sigt vil give flere loyale kunder og dermed mere forretning.

KArin krogh

Deltagerne kan med større sikkerhed og høj personlig gennemslagskraft sælge Meetovationkonceptet både til kunder og internt på arbejdspladsen.

KArin krogh

Deltagerne sikrer sig, at alle aspekter af det, som konferencestedet/bureauet kan tilbyde kunderne, bliver sat i spil.

meetovation

Formålet med Extended Meetovationuddannelsen er at sætte deltagerne i stand til at levere et endnu bedre mødeprodukt samt beherske de indholdsmæssige elementer i Meetovation, som er beskrevet i manifestet for Meetovation 3.0.

Deltagerne får udarbejdet deres egen DiSC-adfærdsprofil, og lærer hvordan de bedst kommunikerer med de forskellige typer, så de på den måde og med større sikkerhed kan kommunikere med såvel kunder som kolleger.

DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer. Det bruges med succes i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. Kort sagt: (næsten) alt, der handler om professionelle, menneskelige relationer.

Derudover vil deltagerne lære, hvordan de kobler de muligheder, som Meetovation giver, sammen med det bedst mulige udbytte over for kunden om, hvordan arrangementerne kan få endnu større succes ved hjælp af elementer fra Meetovation.

Uddannelsesformatet vil blive baseret på Meetovation-principperne. Deltagerne både lærer og oplever Meetovation for at skabe en totaloplevelse. Der vil hele tiden være handling, der skaber forvandling og forankring.

Interesseret? Skriv og tilmeld dig
Meetovation giver bedre møder

”Det er godt at vide hvad du skal gøre, men det er bedre at gøre, hvad du ved.”

hvem er meetivation for?

Hvem er uddannelsen for?

Deltagerne på Extended Meetovationuddannelsen har alle kontakt til dem, der køber og booker møder, konferencer og events, eller de booker selv. De arbejder sandsynligvis på et møde- og konferencested, men de kan også sidde i en mere rådgivende rolle i et bureau eller en virksomhed.

uddan dig i Meetovation

Format og varighed

 • 2 dages internat fra kl. 10.00 første dag til kl. 16.00 på andendagen
 • 2-dages møde fra kl. 10.00 -17.00 første dag og 9.00-16.00 anden dag
 • 2 webinarer for deltagerne af 1,5 times varighed
 • 2 personlige rådgivningssessioner af 45 miutter via Skype*
 • 1 webinar for deltagerne og deres kolleger af 1,5 timers varighed

* De to Skype-sessioner kan bruges frit fra tilmeldingen til 3 måneder efter, at uddannelsen er
afsluttet. Det anbefales, at en af sessionerne bruges som en opfølgning for at holde fast i det lærte.

Hvad koster meetovationuddannelsen

Hvad koster det?

Investering pr. deltager er kr. 17.900,- ekskl. moms. I prisen er inkluderet forplejning i kursustiden, overnatning på første modul, personlig DiSC-adfærdsprofil, kursusmateriale og diplom.

OBS: Extended Meetovationuddannelsen er støttet af Hotel- og Restaurationserhvervets Kompetencefonde, som godtgør kr. 140,- pr. time pr. deltager. Selve undervisningstiden er 41,5 timer, og der bruges ca. 8 timer til forberedelse og lektier. Se mere om, hvordan midlerne søges her ’Hotel- og Restaurationserhvervets kompetencefonde’.

Uddannelsens indhold

Meetovator uddannelse

Webinar – Velkomst til uddannelsen

 • Forventningsafklaring
  • Hvorfor er vi her? Hvem er vi? Hvad skal vi igennem?
 • Opstartende øvelse
 • Etablering af fælles kommunikationsplatform
 • Introduktion til diverse forberedelse
webinar-meetovationuddannelse

DiSC-test

Alle deltagere får tilsendt et link til en DiSC-adfærdsprofil, som skal udfyldes inden uddannelsens start.

disc-certified-trainer

Internat – 2 kursusdage inkl. overnatning

 • Hvorfor holdes der møder og konferencer?
  Deltagerne lærer at forstå DNA’et på de forskellige typer af arrangementer
  og ikke mindst, hvad der er formålet med dem. De lærer
  også, hvordan de ved hjælp af at sætte mål for arrangementerne
  og hjælpe kunderne med at gøre det samme kan få endnu større
  succes.
 • Hvilken adfærdsprofil har deltagerne, deres kolleger og kunderne?
  Hvordan kan vi forbedre kommunikationen og samarbejdet internt
  såvel som eksternt. Herunder gennemgang af DiSC-profilerne.
 • Gennemgang af de 5 Meetovationprincipper
  1. Return on investment ROI
  2. Local Inspiration
  3. Responsible Thinking
  4. Creative Setup
  5. Active Involvement
 • Hvad kan vi med de rammer, vi har?
  Der er fokus på idéudvikling, design og produktforståelse med udgangspunkt i deltagernes hverdag.
 • Ledelse af Meetovationprojekter fra A til Z.
 • Opgave hvor alle dine kompetencer og din nye viden bliver sat i spil.
meetovation-opgaver

Webinar 2

 • Opfølgning på opgaverne.
 • Hvad er der brug for nu?
 • Opgaver – næste step.
webinar-meetovationuddannelse

2-dages kursus

 • Personlig gennemslagskraft er altafgørende i forhold til at få et budskab igennem. Derfor vil opgavegennemgangen have fokus på både indhold og præsentation. Opgaven skal vise, at deltagerne kan arbejde ud fra Meetovations Manifestet og dermed at:
  • Vi rådgiver 360 grader rundt
  • Vi tilbyder medejerskab
  • Vi skaber videndeling
  • Vi skræddersyr mødet
  • Vi tager ansvar
 • Forstå kunderne og hvordan de kan rådgives bedst muligt – herunder indblik i de forskellige læringsstile der skal tages højde for, så alle mødedeltagere føler sig mødt. Deltagerne lærer, hvordan de på en undersøgende måde kan komme hele vejen rundt om mødet og forstå både de erkendte og skjulte behov.
 • Salg skabes gennem relationer, og med det som udgangspunkt arbejder vi med, hvordan deltagerne kan forvandle gode relationer til mersalg.
 • Som en metaoplevelse vil der dagen i gennem være fokus på maden.
 • Afslutning og evaluering af uddannelsen.
 • Udlevering af certifikater – hvis opgaven godkendes ;o)
meetovation

Webinar 3

Efterfølgende webinar for deltagernes kolleger som har relevante andre stillinger, så de kan få indsigt i, hvad Meetovation går ud på, og hvor de bedst kan støtte op omkring det for at fremme kundens totaloplevelse.

webinar-meetovationuddannelse

Alt det praktiske

Næste Extended Meetovationuddannelse på dansk
starter den 23. januar 2017

Næste Extended Meetovationuddannelse på engelsk
starter den 20. marts 2017

Skriv til Karin eller ring på 2248 4860 for at høre mere om uddannelsen.

På dansk
Modul 1 – webinar   23.  januar 2017  10.00 – 11.30
Modul 2 – DiSC-profil   
inden den 30. januar 2017
Modul 3 – internat  2. – 3. februar 2017  10.00 – 21.30 + 08.30 – 16.00 incl. overnatning
Modul 4 – webinar   27. februar 2017   10.00 – 11.30
Modul 5 – 2-dages kursus  13. -14. marts 2017  10.00 – 17.00 + 09.00 – 16.00
Modul 6 – webinar  27. marts 2017  10.00 – 11.30

In English
Module 1 – webinar  
20. March 2017  10.00 – 11.30
Module 2 – DiSC-profile   
before 27. March 2017
Module 3 – seminar  3. – 4. April  2017  10.00 – 21.30 + 08.30 – 16.00 incl. accomodation 
Module 4 – webinar   24. April  2017   10.00 – 11.30
Module 5 – seminar  8. – 9. May 2017  10.00 – 17.00 + 09.00 – 16.00
Module 6 – webinar  29. May 2017  10.00 – 11.30

Afholdelsessteder

 • Modul 3 holdes på Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby
 • Modul 5 holdes i World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Resten af uddannelsen foregår ved din computer.

Det er også muligt at gennemføre uddannelsen internt i en virksomhed, hvis der er mindst 6 deltagere.

Sådan foregår tilmelding

Tilmeldinger sendes til kk@karinkrogh.dk eller Karin Krogh, World Trade Center, Borupvang 3, 2730 Ballerup. Du kan også ringe og tilmelde dig på 2248 4860.

Undervisningsgebyret betales via faktura umiddelbart efter tilmeldingen.

Ønsker du at afmelde dig

 • Ved afmelding op til 8 uger før uddannelsens start refunderes hele beløbet.
 • Ved afmelding op til 4 uger før uddannelsens start refunderes 50% af beløbet
 • Ved afmelding op til 2 uger før uddannelsens start er der ingen refundering.

Ændring af deltager kan foretages gebyrfrit inden uddannelsen starter, men kan ikke foretages når uddannelsen er i gang.

Kompetenceprofil for Meetovationuddannelsen

VisitDenmark har sammen med ledende organisationer og virksomheder fra det danske mødemarked taget initiativ til at fremtidssikre det danske mødekoncept, Meetovation. Projektets formål er at sikre, at Danmark også fremover har en stærk position, og kan overkomme den stigende konkurrence i den internationale mødebranche samt bibeholde sin nuværende status og troværdighed. En væsentlig del af opretholdelsen af denne troværdighed kommer gennem en tydelig sammenhæng mellem kommunikation (markedsføring, branding og historiefortælling omkring Meetovation) og den oplevelse, kunder, planlæggere og deltagere oplever, når de benytter danske certificerede Meetovation venues. For at sikre denne sammenhæng er der udviklet en uddannelse af meetovators med vægt på følgende kompetencer og læringsmål.

meetovator

Meetovationforståelse

Deltagerne forstår principperne i Meetovation, deres egen virksomheds strategiske tiltag omkring Meetovation og kan forklare disse for kunder og andre mødestakeholders med fokus på deres udbytte ved brugen af meetovationprincipperne
meetovator

Menneskeforståelse

Deltagerne kan identificere forskellige mennesketyper og forstår de forskellige typers behov som kunder, mødedeltagere og mødeplanlæggere.
meetovator

Mødeforståelse

Deltagerne skal forstå, reflektere over, kritisk vurdere og diskutere den tilegnede viden om de processer og dynamikker, et møde indeholder.
meetovator

Tillidsskabende

Deltagerne har forståelse for, hvordan tillid skabes og kan arbejde proaktivt med egen tilgang til andre.
meetovator

Undersøgende

Deltagerne demonstrerer, at de gennem nærvær og nysgerrighed formår at komme hele vejen rundt om mødet og forstå kundens erkendte og skjulte behov. Herunder en identifikation af:

 • Mål for mødet
 • Vigtige stakeholders
 • Deltagerinformation – faktuelle og affektive
 • Mødeproces
meetovator

Projektledelse

Deltagerne skal kritisk kunne vurdere, udvælge, kombinere og anvende udvalgte teorier og metoder til at identificere kundens behov og sammen med et tværfagligt team definere et projekt, planlægge og lede det til succes for kunden.
meetovator

Designanvendelse

Deltagerne kan identificere et behov og sammen med et team lede en designproces, som skaber et unikt produkt, der på bedste vis matcher kundens behov.
meetovator

Salg

Deltageren kan skabe et match mellem kundens behov og en designet løsning, præsentere den og imødegå og håndtere eventuelle tvivlsspørgsmål.
meetovator

Produktforståelse

Deltagerne kan identificere og præsentere egne produkters muligheder og unique selling points (USP’ere) med fokus på bæredygtighed og lokale muligheder.
Back To Top